Om oss

DSC_2200

Säve Plantskola 75-årsjubilerar 2022

Säve Plantskola, ett familjeföretag som startade på våren 1947 under namnet Hugo Johnssons Handelsträdgård. Efter två generationsskiften drivs plantskolan av syskonen Marie Andersson och Rickard Nordström, barnbarn till Hugo och hans hustru Märta.

 Plantskolans plats, i Säve strax norr om Göteborg, är densamma som Hugo och Märta slog sig ner på för 75 år sedan. Men arealen har vuxit, från tre tunnland till fyra hektar. Hugo Johnssons Handelsträdgård gjorde sig känd över hela Sverige för sina fina violer. I Göteborgstrakten var företaget allmänt bekant för odling av både perenner, grönsaker, snittblommor och utplanteringsväxter. Dessa lastade Hugo på sin lastbil och körde in med till Grönsakstorget, Heden eller något annat torg i Göteborgsområdet. Det blev ett trevligt avbrott i odlandet tyckte Hugo, som trivdes bra med att sälja och få sig en pratstund med kunderna.

Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång och i det här företaget har den pågått sedan start. Hugo och Märta kom till Säve med entreprenörsanda, arbetslust och drömmar, men inte så mycket mer. Det var stort när ekonomin räckte till för investering i bevattningsanläggning i början av 1950-talet, något som sparade in åtskilliga arbetstimmar. Fabriksnya växthus var en annan milstolpe efter många år med hemmabyggen av återanvänt material. Och 1966 startade de trädgårdsbutik.

Ny nivå efter generationsskifte

Ett första generationsskifte skedde 1976. Då var det Hugos och Märtas dotter och svärson, Madeleine och Rolf Nordström, som tog över. I samband med övertagandet bytte de företagsnamnet till Säve Plantskola.

 

Det nya ägarparet kom in med stort engagemang, framåtanda och visioner, som de också förverkligade, och lyfte företaget till en ny nivå. Från 1981 valde de att helt specialisera sig på produktion och partiförsäljning av perenner, den inriktning som fortfarande gäller. De köpte till mer mark och byggde nya växthus. En stor investering i arbetsmiljön gjordes 2004, när de byggde hall med rejäla ytor för krukmaskin, packning och andra arbetsuppgifter, etikettförråd, personalutrymmen och kontor.

Madeleine och Rolf engagerade sig också i branschorganisationen Trädgårdsnäringens Riksförbund, nuvarande LRF Trädgård. Tillsammans med andra medlemmar som producerade perenner startade de på 1970-talet Perennagruppen för kollegialt samarbete och kompetensutveckling. År 1997 lanserade gruppen succékampanjen Årets perenn.

DSC_2204
Pilen_till_omslag_utan_text
DSC_2206

Allt större och vassare
Säve Plantskola är idag en av Sveriges största partiplantskolor. Företaget odlar ett omfattande sortiment av perenner, 1 500 olika arter och sorter. Kunderbjudandet vässas kontinuerligt genom att 50-100 sorter byts ut mot nya och mer intressanta sorter varje år. Den totala årsproduktionen är 1,8 miljoner plantor, en tredubbling jämfört med vad som odlades för femton år sedan. Kunder är trädgårdsbutiker, bostadsbolag, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och anläggningsföretag.

Marie och Rickard har drivit företaget sedan 2011, en period präglad av utveckling och tillväxt.

– Vi har vuxit väldigt mycket den senaste tioårsperioden. Att företaget går bra ger oss möjlighet att investera och utveckla, vilket är fantastiskt roligt. Vi har bland annat renoverat alla odlingsytor och odlar nu betydligt mer på samma areal, säger Rickard.

Förutom dränering och materialmässig uppdatering av odlingsytor nämner Rickard och Marie raskt en lång rad andra projekt som förverkligats sedan de tog över: ombyggnation av sju växthus, ny produktionshall, nytt lunchrum, en mer effektiv produktionslinje med ny krukmaskin, eltruck för interna transporter, energieffektivisering och luft/vattenvärmepump för uppvärmning av växthus, egen produktion av solel, uppdaterat bevattningssystem med trådlös styrning och fler finesser… Det senaste är en ny hemsida med möjlighet för kunderna att logga in och lägga order när som helst på dygnet.

Delat ansvar
Marie är ansvarig för produktion, personal och arbetsledning. Rickard för logistik, sortiment, marknadsföring och försäljning.

 

– Rickard och jag kompletterar varandra bra. Han är mer intresserad av växtmaterialet och nya sorter än vad jag är. Jag älskar att förbättra i produktionen och se när den flyter på, säger Marie.

De understryker att de delar ansvaret för flera områden med personer i medarbetarstaben.

– Vår personal har många möjligheter att påverka generellt och stort inflytande om de vill. Vi har genomgått Lean Lantbruk, en utbildning inom lean för företag inom de gröna näringarna, och förbättringsprocessen pågår ständigt. När vi uppmärksammar att något inte fungerar optimalt tillsätter vi en grupp som tar fram förslag på åtgärder. Ofta hämtar vi inspiration och idéer genom att besöka andra företag som löst liknande problem, både inom trädgårdsnäringen och i andra branscher, berättar Marie.


”Roligt ställe att vara på”
För Madeleine var det självklart att hon skulle driva föräldrarnas livsverk vidare. Hon är fortfarande, vid 70 års ålder, en aktiv och daglig kraft i arbetet på plantskolan. Även Rolf, 73, ingår i personalstyrkan, som ansvarig för löner. För Madeleines och Rolfs tre barn, Roger, Marie och Rickard, var det däremot inte givet att ta över. Åtminstone inte under uppväxten, när de såg hur mycket föräldrarna jobbade. Men när det väl blev aktuellt med generationsskifte såg de två yngsta, Marie och Rickard, saken i ett annat ljus.

– Vi tog beslutet att ta över tillsammans, och det har blivit väldigt bra. Vi har hittat våra respektive roller och samarbetar allt bättre. Att driva och utveckla det här företaget är givande på många plan, med intressanta utmaningar och stora möjligheter till personlig utveckling.  Säve Plantskola är helt enkelt ett spännande och roligt ställe att vara på, säger Rickard.

 Text skriven av Berit Haggren
Copyright © 2023 Säve Plantskola