Om Säve Plantskola

120903_S_ve_Plantskola_14_1_

Om Säve Plantskola

Det var på våren 1947 som Hugo Johnsson för första gången satte spaden i jorden vid Öxnäs Kulleväg i Säve.

Tillsammans med sin hustru Märta hade han investerat i tre tunnland mark. Framtiden låg öppen, arbetslusten och drömmarna var stora.

Att det blev just Säve var en slump, men att etablera sig nära Göteborgsmarknaden var en medveten strategi.

Det gällde att lätt få avsättning för sina varor. Affärsidén var att förse göteborgarna med trädgårdsprodukter av olika slag.

På de tre tunnlanden var produktionen snart i full gång.

Grönsaker, snittblommor och perenner odlades på friland. I växthuset, som Hugo byggt av rivningsvirke, drev han upp utplanteringsväxter. Violer blev en stor specialitet.

Här odlades under många år 100 000-150 000 violer årligen. De packades 50 plantor per fisklåda och skickades över hela Sverige.
Hugo och Märta fick så småningom dottern Madeleine.

image2
image5
image4

Att starta ett helt nytt företag var då som nu friskt vågat, men Märta och Hugo var inga duvungar precis. Märta var 40 år och Hugo 38 när de blev handelsträdgårdsmästare.

Den enda odlingserfarenhet de hade var visserligen några ungdomsår som trädgårdsarbetare i Kullavik för Hugos del.

Men företag hade Hugo drivit förut. Han var en allmänt driftig karl som köpte tobaksaffär som tjugoettåring. Men mest hade Hugo jobbat som grovarbetare innan han blev trädgårdsmästare.

Att starta ett helt nytt företag var då som nu friskt vågat, men Märta och Hugo var inga duvungar precis. Märta var 40 år och Hugo 38 när de blev handelsträdgårdsmästare. Den enda odlingserfarenhet de hade var visserligen några ungdomsår som trädgårdsarbetare i Kullavik för Hugos del. Men företag hade Hugo drivit förut. Han var en allmänt driftig karl som köpte tobaksaffär som tjugoettåring. Men mest hade Hugo jobbat som grovarbetare innan han blev trädgårdsmästare.

Märta var utbildad sömmerska. För henne var det en omställning att både lämna stan och att satsa på ett helt nytt yrke. Det där med handelsträdgården var Hugos idé, men Märta accepterade den och hon kom att betyda mycket för företagets utveckling.

I handelsträdgården var Hugo arbetsledare och företagets ansikte utåt. Märta ansvarade bland annat för skolning av plantor och buntning av snittblommor. Hugo var också firmans säljare. Han packade den egna lastbilen och for till Grönsakstorget eller Heden i Göteborg, ibland också till Kungstorget och Kungsbacka marknad, beroende på årstid och vilka produkter han skulle sälja. Så småningom blev Hugo Johnsson en känd profil på torgen, alltid iklädd väst och vegamössa och alltid snabb i repliken.

Investerade efterhand
Företaget växte och utvecklades successivt. Vattning av hela odlingen var ett stort arbete, så i början av 1950-talet investerade man i en bevattningsanläggning. Vattnet togs från ån Kvillen som rinner förbi plantskolan. Fler arbetare anställdes. Nya växthus byggdes upp i takt med att plånboken tillät det. Men länge var det egna konstruktioner av gammalt material som gällde.

Så småningom tyckte Märta och Hugo att det trots allt skulle vara praktiskt och bra att kunna sälja sina varor på hemmaplan. 1966 startade de trädgårdsbutik. Där fanns alla sorters växter för trädgården. Perenner och utplanteringsväxter odlades inom det egna företaget. Träd och buskar köptes in från andra plantskolor.

1970 gjordes en genomgripande förändring då man övergick till att odla alla perenner i kruka. Hugo hade redan tidigare provat att krukodla vissa perenner. Det var sådana som är svåra att forma till fina frilandsplantor av. t.ex. Fetknopp, Sedum acre.

Nya ägare och nytt namn
För Madeleine har det aldrig funnits tankar på annat än att driva föräldrarnas företag vidare. Lyckligtvis hade hennes blivande man Rolf Nordström inget att invända. 1976 tog Madeleine och Rolf över verksamheten. Att Rolf är utbildad bilmekaniker är och har alltid varit en tillgång. Som trädgårdsföretagare behöver man ha kompetens inom många områden. I samband med övertagandet bytte företaget också namn till Säve Plantskola.
Med nya ägare togs nya friska tag i plantskolan. 1981 beslöt Madeleine och Rolf att satsa helt på produktion av perenner och försäljning av perenner i parti. I och med det var dagens inriktning klar. Trädgårdsbutik och odlingen av utplanteringsväxter avvecklades.

Bäddarna med perenner blev efterhand både fler och längre och mer mark köptes till i etapper. 1990 byggdes nya Venlo-växthus för sådd, sticklingsförökning och småplantor. Idag kompletteras de av sju plastväxthus. 1997 förvärvade man ytterligare mark som innebar att plantskolans yta växte till dagens 4,6 hektar. 2004 gjordes en stor investering i arbetsmiljön
då man byggde en 500 m² stor hall. Där finns nu arbetslokal, kontor, plats för krukmaskin och packning samt etikettförråd. 

Madeleine och Rolf har utvecklat Säve Plantskola till ett av de större företagen inom sin nisch i Sverige. De har också arbetat för att utveckla den svenska perennodlingen generellt. Tillsammans med några kollegor startade de på 70-talet Perennagruppen, en odlargrupp inom Trädgårdsnäringens Riksförbunds plantskolesektion, numera LRF Trädgård. Förutom kompetensutveckling är marknadsföringen av Årets Perenn en av Perennagruppens stora uppgifter.
Nu drivs företaget av  Rickard och Marie som är tredje generationen i företaget, de har båda vuxit upp med och i företaget, på samma sätt som Madeleine gjorde en gång.

Stort sortiment
Odlingsbäddarna på Säve Plantskola har idag en total längd på flera kilometer. Där produceras 1,8 miljon perenner av cirka 1500 olika sorter varje år. Företaget är inriktat på att kunna erbjuda ett brett sortiment från egen odling med god kvalitet.

Under säsongen sysselsätter plantskolan 30 personer. Kunderna är trädgårdsbutiker, anläggningsföretag, bostadsbolag, kommuner och kyrkogårdar. 

Text skriven av Berit Haggren
Copyright © 2021 Säve Plantskola