Säve Plantskola

ATHYRIUM filix-femina ´Lady In Red´


Tillbaka

Mycket dekorativ i skuggiga partier.

Artikelnummer:9346
Latinskt namn:ATHYRIUM filix-femina ´Lady In Red´
Svenskt namn:MAJBRÄKEN
Färg:gröna blad, röda stjälkar
Höjd:60 cm
Blomtid:.........
Antal / Förpackning:14
Krukstorlek:11c
Växtplats:Trivs i halvskuggiga till skuggiga lägen. Vill ha dränerad lätt fuktbindande jord.
Lagervara:Ja
OSMUNDA regalis ´Purpurascens´
KUNGSBRÄKEN
Höjd: 100 cm | Färg: gröna blad, röda stjälkar
OSMUNDA regalis ´Purpurascens´