Säve Plantskola

Årets Perenn 2007

Jättetåtel, Molinia arundinacea Jättetåtel är en utsökt solitär men också strålande i kombination med andra gräs och perenner. Här sorten ´Transparent´. Läs mer på Perennagruppen

Historik